REJESTRACJA

Projekt

„e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa

i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby

zdrowia – etap I”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa swietokrzyskiego

na lata 2007-2013

SZPITALE / PORADNIE
Zasady zakładania konta:
1. Zarejestruj się w wybranym szpitalu
2. Odwiedź punkt rejestracji w tym szpitalu
3. Uzupełnij dane wymagane przez szpital
Zasady rezerwowania terminu:
1. Zaloguj sie na konto
2. Wybierz poradnię
3. Uzupełnij dane wymagane przez szpital

Świętokrzyskie Centrum
Onkologii

Logowanie

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Regulamin Załóż konto Logowanie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Załóż konto Logowanie